För svetsning nu och i framtiden.

Vi är en ideell förening med framtidsutsikter

På gång och genomfört

-Årsmöte genomfördes i samband med fogningsdagarna i Eskilstuna 6/10 2021.
 -Svetslärarmöte  2022 äger rum den 13-14 januari på Lustigkulla konferens.
-Nummer tre 2021 av Svetsen släppt, håll koll på brevlådan.
Kontakta oss