Svetstekniska Föreningen främjar svets- och skärteknik för svensk industri.

Vi är ungefär 2000 medlemmar. Syftet med föreningen är att upprätthålla och öka intresset för yrket och svetsteknologin inom industri och utbildning. Vi vill främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma och studerande.

Flera stora evenemang byter datum

Med anledning av Coronaviruset har beslutet tagits att senarelägga både våra Fogningsdagar, Elmia Svets och Fogningteknik och Yrkes-SM.

Fogningsdagarna

Coronaviruset har fått Scania att tills vidare stänga Marcus Wallenberg-hallen och democentret för externa besökare. Det gör att Fogningsdagarna och Svetskommissionens årsmöte i Södertälje 2-3 april som var planerade till dessa lokaler har flyttats fram.

Vi återkommer med Information för avsikt att genomföra detta förträffliga program vid ett senare tillfälle.

Gällande Svetskommissionens årsmöte ber vi också om att får återkomma om hur vi bäst genomför det enligt stadgar.

Elmia Svets och Fogningsteknik

Elmia Produktionsmässor, inklusive Elmia Svets och Fogningsteknik, flyttas fram till 2022. Utställare som ännu inte betalat monterfaktura kan avvakta med det. Elmia och branschföreningarna återkommer med ytterligare information om ekonomin och förflyttningen.

Här kan du läsa mer om Elmia.länk till annan webbplats


Det personliga mötet – ett kraftfullt utbildningsverktyg

En professionell yrkesförening som Svetstekniska Föreningen har alltid haft det personliga mötet som främsta erbjudande till sina medlemmar. I de stagdagar som skrevs inför bildandet 1941 poängteras de olika möjligheter som föreningen skall använda för att yrkesverksamma svetstekniker och andra intresserade ska kunna träffas och utbyta erfarenheter.

Detta har genom åren genererat mycken nytta och utvecklingskraft hos medlemmarna. I och med informationsteknikens utveckling så har skapats många nya vägar att kommunicera som har uppfattas som effektivare och mer attraktivare att använda för informations/erfarenhetsutbyte.

Det personliga mötet har blivit nedprioriterat kanske inte för att det är onödigt utan för att den alltid förekommande tidsbristen. Den senaste tidens debatt om sociala media och andra kommunikationslinor visar att allt inte är guld som glimmar. Svetstekniska Föreningen vill lyfta fram det personliga mötets stora fördelar för att utveckla den professionella förmågan hos deltagarna.

Våra arrangemang skapar möjligheter till diskussioner över ämnen vid seminarier eller studiebesök som är ovärderliga. Mycket kan utläsas i olika reaktioner på vad man ser och de direkta frågor man kan ställa. Vi erbjuder tillgång till platser som annars är svårt att komma till och intressanta personer att träffa. Ju fler vi blir i kretsen desto effektivare blir det. Prioritera upp det personliga mötet med kollegor i branschen. Det lönar sig!

Välkommen till Svetstekniska Föreningen
/Stephan Boëthius

Studiebesök

Bilden ovan är från Västeråsavdelningens höstmöte. Du kan läsa om besöket här.PDF (pdf, 128.3 kB)

Jubilarer 2020

Är det någon du känner som jubilerar i år? Ta reda på det här.PDF (pdf, 389.6 kB)

Viktig information till alla medlemmar

Uppdatera dina medlemsuppgifter

För att kunna ge dig bättre service vill vi påminna dig som är medlem att uppdatera dina kontaktuppgifter vid ändringar av till exempel adress, byte av arbetsgivare eller e-postadress.

Klicka här kontaktinformation

Bli medlem

Klicka häröppnas i nytt fönster

Du som är medlem kan gärna informera om hur man blir medlem genom att sprida länken www.svetstekniska.se/blimedlemlänk till annan webbplats

Tidningen Svetsen

Tidningen Svetsen är Sveriges enda och skandinaviens största specialtidning inom svetsområdet.

Läs mer här»

Lokalavdelningar
Besök Svetstekniska föreningens lokalavdelningar.

Klicka här»

Svetstekniska bloggar

Snart kan ni läsa vad våra gästbloggare skriver nedan.

Klicka här»

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00