Göteborg

Göteborgsavdelningen bildades den 27 0ktober 1942 och verkar i ett mycket svetsteknisk intensivt område.

I början av 1940-talet var ESAB´s verkställande direktör Walter Edström mycket besviken över den okunnighet och det svaga intresset för svetstekniska frågor som fortfarande fans inom industri och myndighet trots att 35 år gått sedan Oscar Kjellberg år 1904 tillverkade den första elektroden. Han hade hört hur representanter för myndigheter i samband med bland annat byggandet av stora stålkonstruktioner sagt "naturligtvis skall vi svetsa men vi nitar väl också för säkerhets skull"
Walter Edström menade att nu måste svetsarna tillsammans med representanter för den svetsande industrin göra någonting för att sprida information om svetsningens många fördelar, hans första steg blev att den 9 december 1941 inbjuda ett 60-tal intresserade till hotell Gillet i Stockholm och där bilda den första Svetstekniska Föreningen.
Han viste att det var Göteborg som var svetsningens huvudstad och redan den 27 oktober 1942 smalade han ett ett antal svetsintresserade till ett möte på Palace Hotel. Walter Edström ledde mötet och samma kväll bildades den första lokalavdelningen av Svetsteknoska Föreningen.
Den fick vid starten 67 medlemmar och den förste ordföranden blev professor Sven Hultin.

Fortsättning följer inom kort
//SBS 2008-10-31

Relaterad information
Göteborgsavdelningens 60 års stipendiefond

 
Avkastningen av fondens kapital skall utgå till en eller två personer som visat intresse för och "framfötterna" inom svetstekniken. Stipendiaterna ska ha varit verksamma minst tre år inom området svetsteknik och dessutom medlemmar i Göteborgsavdelningen. Stipendiet ska kunna ge sådana personer förkovran inom svetsområdet. Stipendiet kan t ex användas för bestridande av kostnader för resor och annat i samband med vidareutbildning, deltagande i seminarier eller liknande. Stipendiaten eller stipendiaterna ska lämna muntlig rapport vid medlemsmöte. Ansökan skall senast den 31 oktober ställas till:

Svetstekniska Föreningen
Göteborgsavdelningen
c/o Stephan Boëthius
Air Liquide Gas AB
Wallinsgatan 6
431 41 MÖLNDAL

 
Även medlemmar i avdelningen och andra svetsintresserade personer kan rekommendera viss person som stipendiat utan att ansökan från denna föreligger. Ansökningarna behandlas av en bedömningsjury, utsedd av lokalföreningens styrelse. Stipendiaterna tillkännages vid ordinarie höstmöte.

Sidan uppdaterades 1 november 2011

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00