Genomförda aktiviteter

  • Örebro avdelningens medlemmar träffas minst 3 gånger per Ar. Ett vårmöte, ett höstmöte och ett julmöte.
  • Dessa möten samordnas med utbildning, företagsbesök respektive julbord.
  • Styrelsen har dessutom minst 2 protokollförda sammanträden per ar

Svetstekniska föreningen strävar efter att vidmakthålla och öka intresset för svetsyrket och svetsteknologin inom industri och utbildning samt att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma och studerande.

Som ett led i detta har många aktiviteter gjorts.
Här följer en kort beskrivning av De studiebesök/aktiviteter vi gjort De senaste åren

Örebroavdelningen 2011


Julmöte med julbord på Svampen i Örebro. Mötet beslutade att ombilda till en mindre styrelse, med färre möten
Vårmöte och studiebesök hos Martin Larsson i Pålsboda onsdagen den 6 april. Vårmöte genomfördes. Stefan Nielsen berättade om hur de arbetar med kvalitetssäkring. Rundvandring i produktionen och diskussion kring pågående projekt. Demonstration av MIG/MAG-, TIG- och Underpulver (SAW)-svetsning Enklare förtäring (kaffe/dricka/smörgåsar) och utrymme för frågor

Örebroavdelningen 2010


Julmöte på Karlslunds Herrgård 2 december
Med lotteri och julbord
Höstmöte med tillhörande föredrag och studiebesök. 7 oktober 2010 på Andon Automation, Örebro . Vi fick se en demonstration av svetslösning med hjälp av ABBs Robot Studio samt case studies från tidigare installationer. Avslutning med rundvandring i Andon's lokaler.
Vårmöte på Sakab, Norrtorp 18.e maj. ESAB presenterar manuell plasmaskärning, SAKAB presenterar sin verksamhet och avslutar med en rundvandring i SAKAB.
Styrelsemöten har genomförts under året

Örebroavdelningen 2009


Under året har 4 protokollförda sammanträden hållits, (vårmöte, höstmöte och 2 styrelsemöten)
Höstmöte & föredrag på ESAB, med efterföljande julbord och bowling vid Laxå Bowling & gym i Laxå, 17:e December 2009
34 personer deltog
Föredrag och demonstration, Smalspaltsvetsning (Narrow gap). Lars Jansson från ESAB berättade om ESAB´s teknologi kring svetsning av tjockväggiga kärl (upp till 350 mm) avsedda för tex reaktor tankar med Tandem UP. ESAB har rönt stor framgång genom åren med detta koncept. Den senaste versionen, som låg till grund för deras stora order till franska Areva, demonstrerades.
Julbord intogs vid Laxå bowling & gym. De som ville kunde också delta i en bowling turnering.
Vårmöte, föredrag och besök på Martin Larsson & VW museum i Pålsboda

Örebroavdelningen 2008


Under året har 6 protokollförda sammanträden hållits, (vårmöte, 3 styrelsemöten, 1 extra aktivitet och höstmöte)
Höstmöte, föredrag och julbord vid Karlslunds Herrgård i Örebro, 3:e December 2008
33 personer deltog
Föredrag: Lödning med halvautomat (MIG/MAG). Applikationer och tillvägagångssätt.
Höstmöte med lotteri
Extra seminarium, hos Plåtspecialisten i Örebro 16:e Oktober 2008
14 personer deltog
•Presentation av Plåtspecialisten som är en kvalificierad leverantör till industrin av kompletta produkter och detaljer som har egen kapacitet på laserskärninga, bockning, svetsning, maskinbearbetning och montering
•Rundvandring i verkstaden inklusive demonstration av svetsrobotstation.
•Föredrag om kortbåge och dess inställningar för att optimera svetsresultaten.

Seminarium hos Arvin Meritor HVS AB, i Lindesberg, 17:e April 2008  
18 personer deltog

  • Arvin Meritor introduktion - 1999 övertogs Volvo's fabrik i Lindesberg av Meritor. 1000 personer varav ca 80 tjänstemän producerar 170 000 axlar/växlar per år. Omsättning 4000 miljoner SEK per år. Största kund är Volvo. Bl.a. konstruktion, Utveckling och inköp görs från USA. Arbetar mycket med lean och ledarskapsförbättring.
  • Arvin Meritor studiebesök Fabriken är lång - 360m.  Stor volym - ca 100 lastbilar per dygn hämtar färdigt gods. Pressar egna kugghjul - induktionsugn värmer till 1000 grader en 2500 ton press formar kugghjulen. Hög automatiseringsgrad, ett 50 tal robotar , massor med obemanade truckar och helautomatiska bearbetningslinor.
  • Föredrag reparations- och underhållssvetsning & utveckling av duplexa stål,  Lars-Erik Stridh, Avesta welding AB . Reparation av gjutjärn: utan att svetsa med Metaloc, värma till 500 grader svetsa med exvis ESAB's OK48.00. Reparation med rostfritt lager först sedan ett lager med de egenskaper man vill ha på godset. Super Duplex används mycket inom Offshore. Nickel priser stigit kraftigt varvid  man försökt göra rostfritt med mindre Nickel men med bibehållna egenskaper, vilket man lyckats med i LDX2101. Duplex stål är 60% dyrare men betydligt tunnare material kan användas så blir det billigare. Räkneexempel på cistern - 65 ton material, med Duplex endast 37 ton (28ton mindre). Vidare informerades Vi om applikationer, defekter som kan uppkomma och en mängd svetstips.
  • Efter en enklare förtäring hölls ordinarie vårmöte 2008

Örebroavdelningen 2007


Under året har 6 protokollförda sammanträden hållits, (vårmöte, 3 styrelsemöten, 1 extra aktivitet och höstmöte).

Örebroavdelningen — Vårmöte, 19:e April 2007


Årets vårmöte ägde rum på Länsutbildningar i Örebro, där Vi fick ta del om deras verksamhet, speciellt hur svetsutbildningar går till idag och se på lokalerna. På programmet var det också presentationer av Robotdalen och dess projekt samt Andon som presenterade robotens fördelar. Totalt 20 personer deltog i besöket.

Örebroavdelningen — Extra aktivitet- Seminarium, 10:e oktober 2007


Seminarium vid Atlas Copco i Örebro. Förutom beskrivning och visning av företaget fanns Högproduktiv svetsning, Bågmodulering- en trend inom svetsning och när det lönar sig med lägesställare. Totalt 34 personer deltog

Örebroavdelningen — Höstmöte, 6:e december 2007


32 Personer deltog! Studiebesök vid Josam som utvecklar och tillverkar riktutrustning för tyngre fordon.

Styrelsemöten

Hölls 2007-02-05, 2007-05-29 och 2007-10-30

Svetstekniska Föreningen

Örebroavdelningen 2006


Under året har 8 protokollförda sammanträden hållits, (vårmöte, 5 styrelsemöten, höstmöte samt julmöte).

Örebroavdelningen — Vårmöte (060511)


Vårmötet ägde rum på Linde truckar i Örebro. Totalt 20 personer deltog i besöket.
Vi informerades om deras verksamhet samt blev guidade runt lokalerna. Företaget specialanpassar truckar för olika industriella verksamheter men sysslar också med reparation och underhåll av truckparker.

Örebroavdelningen — Höstmöte (060926)


Höstmötet bestod av av ett seminarium om svetskvalitet och produktivitet med inbjudna föreläsare från ESAB, Permanova och Inspecta. Dessutom talade Martin Larssons VD Christer Karlsson om behovet av utbildade svetsare. Mötet innehöll också en rundvandring på företaget. 47 personer deltog.

Örebroavdelningen — Julmöte (061211)

21 Personer deltog!
Julmötet hölls på Brunnen i Örebro. Val av styrelse och funktionärer genomfördes. Efter mötet blev det lotteri och julbord.

Styrelsemöten

hölls 2006-02-20, 2006-04-20, 2006-06-29, 2006-09-18 och 2005-09-28 

Svetstekniska Föreningen Örebroavdelningen 2005


Under året har 5 protokollförda sammanträden hållits, (vårmöte, 2 styrelsemöten, mellanaktivitet och höstmöte).

Örebroavdelningen — Vårmöte, 10:e maj 2005


Årets vårmöte ägde rum på Löfquist Engineering AB i Örebro.
Totalt 17 personer deltog i besöket.
Vi informerades om deras verksamhet samt blev guidade runt lokalerna. Vi fick även se en cell i funktion, innan vårmötet. Ett företag med 15 tekniker som levererar kundspecifika lösningar med robotteknik inom Sverige, Norge och Balticum.

Örebroavdelningen — Extra medlemsaktivitet


Örebros Svetstekniska Förenings medlemmar välkomnades till en timmes guidad tur "Konst på hög" i Kvarntorp med efterföljande måltid. 11 personer deltog.
Samtidigt som vackra utsikten över hela Närke slätten beskådades, guidades vi runt 16 av de 19 konstverk som finns där. - En del där svetsning och skärning hade använts vid framtagandet. Guiden berättade även högens intressanta historia.

Örebroavdelningen — Höstmöte, 7:e dec 2005


28 Personer deltog!
Studiebesök vid Volvo Hallsberg, ordinarie höstmöte & julbord
Volvo har ca 80 000 anställda i hela världen. I Hallsberg finns 750 anställda på 3 fabriker för 12 000 hytter, 20 000 tankar och hydraulcylindrar. Omsättningen 2004 var1200 MSEK. Det förekom mycket svetsning, både manuell och mekaniserad!
Efter höstmötet blev det julbord i Volvos personalmatsal.

Styrelsemöten

Hölls 2005-04-05 och 2005-09-28 

Svetstekniska Föreningen

Örebroavdelningen 2004


Under året har 4 protokollförda sammanträden hållits, (vårmöte, 2 styrelsemöten och höstmöte).

Örebroavdelningen — Vårmöte


Årets vårmöte ägde rum på Andon Automation AB i Örebro.
Totalt 22 medlemmar deltog i besöket.
Vi informerades om deras verksamhet samt blev guidade runt produktionsanläggningarna, innan vårmötet. Tillverkningen är i huvudsak hängande robotanläggningar. Företaget har ca 30 anställda

Örebroavdelningen — Höstmöte.


Svetstekniska Föreningen, Örebroavdelningens ordinarie höstmöte hölls på Specma Automation AB i Laxå. Förutom presentation och visning av deras verksamhet fick Vi en demonstration av  "Friction stir welding" med robot. Ett  samarbetsprojekt mellan ESAB, Specma, ABB, Örebro universitet samt Robotdalen.et. 29 personer deltog. Därefter blev det  julbord i Bodarne Krog i Laxå.

Styrelsemöten

hölls 2004-02-23 och 2004-10-06 

Svetstekniska Föreningen

Örebroavdelningen 2003


Under året har 4 protokollförda sammanträden hållits, (1 vårmöte, 2 styrelsemöten, 1 extra aktivitet, 3 stipendier har utdelats och 1 höstmöte).

Örebroavdelningen — Vårmöte


Årets vårmöte ägde rum på Johnsson Metall i Örebro. Totalt 10 medlemmar deltog i besöket.
Vi informerades om deras verksamhet samt blev guidade runt produktionsanläggningarna, innan vårmötet. Tillverkningen är i huvudsak gjutning och bearbetning av metaller. Företaget har ca 300 anställda

Örebroavdelningen — Mellanaktivitet


Svetstekniska Föreningen, Örebroavdelningens mellanaktivitet bestod i en guidad stadsvandring i Örebro Stadspark, med efterföljande middag. 29 personer deltog.

Örebroavdelningen — Stipendieutdelning


Svetstekniska Föreningen, Örebroavdelningens stipendier utdelades till 3 unga, duktiga svetsare — Josefina Berg (Bista Mekan AB), Peter Strömberg och Anders Pettersson (Martin Larsson i Pålsboda AB). Stipendierna utdelades av ordföranden och kassören i resp. företag.

Örebroavdelningen — Höstmöte.


Svetstekniska Föreningen, Örebroavdelningens ordinarie höstmöte hölls på Kunskapens hus i Laxå,  efter en presentation av deras verksamhet. Därefter blev det  julbord i Bodarne Krog i Laxå. 21 personer deltog. Efter att ha tagit del av Julens alla läckerheter hölls ett lotteri med många fina priser.
Sidan uppdaterades 16 januari 2012

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00