Styrelsen

Styrelsen 2011

Ordförande                 Peter Kjällström          peter.kjallstrom@pemamek.com
Sekreterare                Per Malmcrona            per.malmcrona@esab.se
Vice ordförande          Per-Arne Forsman      per-arne.forsman@esab.se
Kassaförvaltare          Stefan Nielsen            stefan.nielsen@martinlarsson.com  
Klubbmästare              Dan Erlandsson          dan.erlandsson@esab.se             
Suppleant                      Anne Louise Strömberg  Anne Louise Strömberg@esab.se             
Suppleant                      Kjell Johansson
Suppleant                      Per Åberg                     per.aberg@esab.se
Suppleant                      Morgan Bohman            morgan.bohman@airliquide.com
Revisor                         Oskar Svensson            
Revisor                          Börje Pettersson            
Ledamot i centralstyrelsen                                  Peter Kjällström              
Suppleant i centralstyrelsen                                Stefan Nielsen                              
Ledamot i valkommittén  för centralstyrelsen        Björn Torstensson                               
Kontaktman för Svetsen                                     Dan Erlandsson             
Webb ansvarig                                                   Dan Erlandsson             
Valberedning och sammankallande                      Peter Söderberg            
Valberedning                                                     Morgan Bohman                
Valberedning                                                     Björn Torstensson          

Sidan uppdaterades 1 november 2011

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00