Örnsköldsviks och Sundsvalls Svetstekniska föreningar.


Örnsköldsviks och Sundsvalls Svetstekniska föreningar. Båda föreningarna har varit på en studieresa till Riga i början av oktober månad, för ett besök på SIA Anytec Production. Vi var 30 personer som åkte,16 från Ö-viks avdelningen och 14 från S-vallsavd. Vi åkte dag 1 med researrangören Doro-Resor i en dubbeldäckad buss från Ö-vik mot Stockholm, föreningarna hade ett önskemål till Doro-Resor om vi kunde få reservera den bakre delen av bussens övre plan, syftet med det var att vi kunde utbyta och diskutera svetstekniska saker som berör vår yrkesgrupp. Så ett stort tack till Doro-Resor för deras bemötande under hela vår resa. Ankomst Riga dag 2 för avfärd med chartrad buss av Anytec för vidare färd mot företagets fabrikslokaler och kontor, som ligger ca 30 minuters väg från Rigas färjeterminal. Vid ankomsten välkomnades vi av deras platschef, Edmund Krastins, som informerade om strukturen i företaget, man har75 st anställda, tillverkar ca 11 st båtmodeller av aluminium för fritid och arbete, med fokus på prestanda, funktion, och design. Båtarna byggs för hand av yrkesskickliga svetsare och plåtslagare. Intrycket som vi fick av studie besöket var till belåtenhet tyckte samtliga som deltog. Ordföranden för respektive förening tackade platschefen för ett mycket bra mottagande och bra information om företaget och dess verksamhet. Åter mot Riga och färjeterminalen för hemfärd mot Stockholm. Dag 3 ankomst Stockholm för vidare färd med bussen mot Sundsvall och Ö-vik. Samtliga som deltog på resan var samstämmigt överens om att man var nöjd med de man fått vara med om, under dessa tre dagar.

Vid pennan Jan-Erik "Julle" Juhlin


Bild av en av dom båttyper helt i aluminium som tillverkas på varvet

_______________________________________


Örnsköldsvik

Ö-viks svetstekniska förenings Vår och höstmöte.

Den 27/11 genomförde Örnskölsviks Svetstekniska Föreningen sitt kombinerade höst och årsmöte hos AB P.J. Jonssons lokaler i Överhörnäs. Möte genomfördes med ca 25 medlemmar närvarande. Med Elov Andersson som ordförande genomfördes mötet med fast hand traditionellt med val av styrelse och övriga funktionärer. Föreningen som en tid fört en tynande tillvaro har nu fått ny vind i seglen med hjälp av ett ökande antal nya medlemmar. Mötet avslutades med kaffe och en mycket uppskattad presentation av företaget av VD Anders Jonsson och Chefskonstruktören Gunnar Jonzon. En rundvandring i företagets, mycket moderna och ändamålsenlig, verkstadslokaler bjöds. Där vi fick titta på några av företagets produkter, som är krossverk, och den rönte många imponerade kommentarer. Ordförande Jan Holmgren tackade på föreningens vägnar för en mycket informativt och trevlig guidning i företagets lokaler.

Vid Pennan. Per-Allan Hansson

_____________________________________________________________
Ö-viks svetstekniska förening har haft sitt kombinerade vår och höstmöte
Plats : Inspectas lokaler i Bonässund . Ordförande Mathias Ingelsson öppnade mötet och hälsade ett tjugotal medlemmar välkommen.Till att leda årsmöte valdes Jan-Erik Juhlin som ordförande till sekreterare för mötet valdes Hans Näslund. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes Verksamhets och Revisionsberättelsen lästes upp och årsmötet gav styrelse ansvarsfrihet för 2012. Nya styrelsen 2013 Jan Holmgren ordförande, sekreterare Hans Näslund , Mats-Ove Lundberg Kassaförvaltare. Övriga ledamöter: Markus Edlund, Anita Forsberg, Björn Karlsson. Suppleanter: Johnny Rödin och Ulf Gardemyr. Revisorer: Sören Byström och Maud Nyström. Avtackning gjordes av två ledamöter Mathias Ingelsson och Göran Lundqvist som båda avböjt omval .Efter Årsmötet serverades gott fika. Sen fick mötesdeltagarna en guidad tur av Mats-Ove Lundberg att bese dom olika projekt som var under tillverkning i ÖMW:s verkstadslokaler vilket var mycket uppskattat . Ordförande  avslutade med att tacka
Mats-Ove för en informativ genomgång av dom olika projekten som var under tillverkning.

 
Sekretare
Hans Näslund .

Relaterad information


Protokoll från Örnsköldsvik höstmöte 2014-11-26 Klicka härPDF (pdf, 186.4 kB)

Info från Örnsköldsvik höstmöte Klicka härPDF (pdf, 204.3 kB)

Inbjudan Örnsköldsvik höstmöte 27  nov. 2013
Klicka härPDF (pdf, 68.7 kB)

Sidan uppdaterades 9 januari 2015

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00