Välkommen till Övre Norrlands avdelningen.

Vår lokala förening verkar för att sprida intresse och information om svetsning och skärning i Norr och Västerbotten, det är ett stort geografiskt område men
vi försöker att nå fram till alla intresserade genom vår hemsida, möten och utskick.

Våra möten ger Dig:
¤ Tillfälle att träffa andra som arbetar inom svetsning och skärning.
¤ Du och ditt företag kan sprida information om vad Ni gör.
¤ Skapa kontakter.
¤ Få tips hur problem kan lösas.

Vi gör alltid intressanta studiebesök i samband med våra möten, vanligtvis vår
och höst.

Dessutom försöker vi organisera kurser efter önskemål från medlemmarna.

Medlemmarna kan ta kontakt med styrelsen om frågor och problem inom svetsteknik.

Sidan uppdaterades 1 november 2011

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00