Svetstekniska föreningen

Genomförda aktiviteter

Svetstekniska Föreningen, Skåneavdelningens

höstmöte 2009

 


Torsdagen den 12 november gästade Skåneavdelningen det nyligen invigda


Lernia Teknikcenter på Tärnögatan i Malmö .


Svetslärare Kari Hanhineva visade runt oss 19 intresserade deltagare.


Först inledde regionchef Lars Wendel med att beskriva Lernia AB med sex områden:


Lernia Bemanning


Lernia Collage


Lernia Consulting


Lernia Utbildning


Lernia Tech


Lernia Jobb & Karriär

 


Lernia är ett statligt ägt bolag med cirka 3 000 medarbetare och en omsättning på cirka 2 mdr.


Lernia utbildar cirka 50 000 personer och hyr ut om kring 5 000 konsulter och har cirka 6 000 kunder.


Svets och Plåt utbildningen ligger inom området Lernia Utbildning men samarbetar med Lernia Tech för företagsanpassad utbildning.


De kategorier som utbildas inom svetsområdet är:


·       Kälsvetsare


·       Plåtsvetsare


·       Rörsvetsare


·       Certifierade svetsare


·       Byggsmed


·       Rörmontör Industri


·       Plåtslagare Industri


·       Tunnplåtslagare


·       Grovplåtslagare


·       Montör


·       Reparatör


·       Underhållstekniker

Maximalt kan 75 kursdeltagare utbildas samtidigt på Svets och Plåt

Den 13 maj utfördes ett studiebesök hos DS SM på Jylland i Danmark. DS SM utför produktion montage och underhåll av stora tunga projekt utförda i stål.


Stålstrukturer såsom broar, hamnanläggningar, vindkraftstorn och tranportanläggningar ingår i företagets mix av projekt. I det nya Operahuset i Köpenhamn ingår 1 700 ton stål, en konstruktion som utförts av DS SM.  


32 st borrtorn för att ha på fartyg utförs såsom en ren underleverantör till skeppsvarv.  Även fartygskranar som kan hålla lasten på en och samma nivå trots att fartyget rör sig på grund av sjöhävning.


34 st vindkraftstornssektioner i veckan levereras, vilket gör att 5-skift behövs.  70% av beläggningen utgör vindkraft.


En ny automatisk målningsanläggning för 150 miljoner danska kronor är under inkörning där målning av vindkraftstornssektioner sker med robot på utsidan och insidan samtidigt.

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08 - 120 304 00