Svetstekniska föreningen

Kommande aktiviteter

Vi träffas 2 - 4 gånger om året med Vår och Höstmöte i första hand, då gör vi
studiebesök på intressanta företag.

Seminarier och kurser hålls separat eller i samband med ett möte .

Kallelser sändes ut med brev eller e-mail, vi vill gärna få in mera mail-adresser.

Relaterad information
Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08 - 120 304 00