Styrelsen

Ordförande

:
Peter Nerman

Vice ordförande:


Vakant

Sekreterare:


Jan Söderberg

Kassör:


Anders Brandt

Klubbmästare

:
Christian Thörnqvist

Suppleanter:


Jörgen Eriksson
Arne Svensson
Sune Eriksson

Revisorer:


Leif Thorsson,
Björn Adolfsson
Rev.suppleant: Lennart Pettersson

Valkommitté:


Ordf. Gunnar Engblom
Kjell Wahlström
Stefan Helgee
Christer Hållstrand

Ledamot i Centralstyrelsen:


Peter Nerman

Ledamot i valkommittén:


Peter Nerman
Sidan uppdaterades 1 november 2011

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00