Västerås

Västerås 2017-01-20

Hej svetskollega!

Välkomna till ännu ett svetsår med Svetstekniska Föreningens Västeråsavdelning.
Jag hoppas och tror att vi även detta år kan erbjuda flera intressanta föredrag och studiebesök.

Västerås-avdelningen har i dag omkring 70 medlemmar. Av dessa kommer i snitt 22 % till våra möten vilket vi tycker är för litet. Det är ofta samma medlemmar som kommer på våra möten, vilket vi i styrelsen tycker är roligt.
Men vi vill också se flera nya ansikten. Så varför inte göra slag i saken och komma till nästa medlemsmöte.

Vi har våra möten i första hand för våra medlemmar och försöker att förlägga dessa  på företag med svetsankytning. Ibland tryter idéerna och möjligheterna till rena "svetsmöten" varför det ibland blir studiebesök med av mer allmänintresse. Vi tycker själva att vi har trevligt på våra möten och man kan alltid få råd och tips i någon svetsfråga, knyta kontakter och "marknadsföra" sig själv och sitt företag.

Du kan gå in under rubriken "genomförda aktiviteter" och läsa verksamhetsberättelser för de gångna 27 åren.

Jag kan redan nu nämna att vi i styrelsen jobbar på en del intresanta och tänkbara besök under våren.

Och ta gärna med en svetsintresserad kollega (eller fler) så att vi på så sätt kan få in nya medlemmar till föreningen.

Väl mött svetsåret 2017
Ordförande

Relaterad information
Text
Sidan uppdaterades 23 mars 2020

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00