Svetstekniska föreningen

Styrelsen

Styrelsen 2017


Ordförande Ulf Höijer hoijerur@gmail.com


Vise ordförande Jarri Kauppinen


Sekreterare Göran Olsson  goran.k.ohlsson@gmail.com


Kassaförvaltare Staffan Mattsson  staffan@alumin.se


Klubbmästare Lars Barkman  larsb4710@gmail.com


Suppleant Tommy Brantestig


Suppleant Erik Morén


Suppleant Anders Larsson


Suppleant Leif Lönnroos


Revisor Harri Levänen


Valkommitté Lars-Erik Welander, Lars Gustavsson

 


Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08 - 120 304 00