Verksamhetsbeskrivning

Svetstekniska Föreningen är en yrkesförening som främjar svets- och skärteknik för svensk industri. Antalet medlemmar är ca 2600.

Syfte

Att vidmakthålla och öka intresset för yrket och svetsteknologin inom industri och utbildning. Att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma och studerande.

Verksamhet

Föreningen verkar genom att skapa kontakter och genom att sprida information om svetstekniken. Föreningen har 16 lokalavdelningar som ordnar möten, studiebesök och kurser/seminarier. Centralstyrelsen ordnar årligen ett vår- och ett höstmöte med högklassiga program om svets/skärteknik. Föreningen delar också ut stipendier för att stimulera vidareutbildning inom yrket. Föreningen har ett nära samarbete med Svetskommissionen genom gemensamma arrangemang som tex Nordiskt Svetsmöte. Tidningen Svetsen är föreningens organ för informationsspridning till medlemmarna.

Sidan uppdaterades 23 mars 2020

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00