Styrelsen 2019

Ledamöterna i arbetsutskottet
Valda vid höstmötet 2018-12-04


Ordinarie ledamöter
Ordförande
Stephan Boëthius (kvarstår)
1e VC ordförande
Pia Borg (nyval)
2e VC ordförande
Erik Tolf (kvarstår)
Sekreterare
Karin Velander (kvarstår )
VC sekreterare
Vakant
Kassaförvaltare
Fredrik Sundqvist (Kvarstår)

Suppleanter
Ola Runnerstam (kvarstår)

Övrig ledamöter
Ali Bahrami (kvarstår)
Magnus Areskoug (kvarstår)

Kommunikationsansvarig
Morgon Jansson (omval 2 år)

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Ordinarie

Bo Williamsson (kvarstår)
Kjell Johansson (nyval)

Suppleanter
Vakant

Klubbmästare
Pär Olsson (kvarstår)

Protokoll höstmöte 2018
Kommer snart

 

Sidan uppdaterades 23 mars 2020

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00