Styrelsen 2016

Ledamöterna i arbetsutskottet


Ordinarie ledamöter
Ordförande
Stephan Boëthius (nyval 2 år)
1e VC ordförande
Magnus Areskoug (kvarstår 1 år)
2e VC ordförande
Erik Tolg (nyval 2 år)
Sekreterare
Karin Vealnder (kvarstår 1 år)
VC sekreterare
Vakant
Kassaförvaltare
Fredrik Sundqvist (nyval 2 år)

Suppleanter
Ola Runnerstam (omval 1 år)

Övrig ledamöter
Ali Bahrami (omval 2 år)
Kommunikationsansvarig
Morgon Jansson (omval 2 år)

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Ordinarie

Bo Williamsson och Göran Mönefors
Suppleanter
Vakant

Klubbmästare
Pär Olsson (nyval 2 år)

Protokoll höstmöte 2016
Tryck härPDF (pdf, 542.4 kB)

 

Sidan uppdaterades 7 mars 2018
Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08 - 120 304 00