Svetstekniska utbildningar

Utbildning inom svetsteknik finns både som grundutbildning och fortbildning på olika nivåer inom det svenska utbildningsväsendet.

Utbildning till svetsare finns på ett antal gymnasieskolor runt om i landet. Läs mer om utbildningen på Svetskommissionens hemsida: http://www.svets.se/utbildning/svetsarutbildning/iwsvetsarevadardet.4.5746aac213b817dd41938d2.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolekurser finns främst på KTH, se http://www.kth.se/itm/inst/iip/organisation/avdelning/svetsteknologilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även Luleå Tekniska Universitet har enstaka kurser som behandlar svetsteknologi:
http://www.ltu.se/edu/course/B00/B0005T?kursView=kursplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är intresserad av utbildning till IWS, IWT eller IWE finns information på Svetskommissionens hemsida:
http://www.svets.se/utbildning/hogreutbildning/svetsspecialistiws.4.5746aac213b817dd4194e9a.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 23 mars 2020

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00